Germanpool 德國寶 ESK400 食物電子磅

有貨
SKU
C00722
  • 最大量度重量至5公斤(11磅)
  • 自選重量和容量模式
  • 量度食物淨重
  • 貼心低電及超載提醒
  • 慳電自動關機
  • 自選量度單位(克/磅;毫升/液安士)
Special Price $195.00 Regular Price $199.00
To Top