Dretec

Desc

2 Items

每頁
  1. Special Price $298.00 Regular Price $598.00

    只需要放入冰格便能輕鬆製作出雪糕!外型經過精心度造,採用小巧的設計,放入冰箱剛剛好,雪糕口味任您喜歡,食材可以加入大人小朋友都鍾意既水果、抹茶等等,亦可以加入迎合大人口味既酒精飲品。加入喜愛食材,啟動後等待20分鐘便能製作出美味雪糕。炎炎夏日,Dretec 雪糕機陪你降降溫

  2. Special Price $298.00 Regular Price $598.00

    只需要放入冰格便能輕鬆製作出雪糕!外型經過精心度造,採用小巧的設計,放入冰箱剛剛好,雪糕口味任您喜歡,食材可以加入大人小朋友都鍾意既水果、抹茶等等,亦可以加入迎合大人口味既酒精飲品。加入喜愛食材,啟動後等待20分鐘便能製作出美味雪糕。炎炎夏日,Dretec 雪糕機陪你降降溫

Desc

2 Items

每頁
To Top